การตั้งค่าการเปิด-ปิด Toggle Chat LINE OA (แสดงข้อความอ่านแล้วบน LINE Chat)

เนื้อหา

Step 1 : ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ LINE Official Account Manager

  1. เข้า manager.LINE.biz
  1. ล็อคอินด้วยบัญชีไลน์ หรือ บัญชีธุรกิจ เพื่อเข้าสู่ระบบ LINE Official Account Manager

Step 2 : แสดงการเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าการตอบกลับ บน LINE OA

  1. เลือก “Settings
  2. เลือกแถบ “Response Settings

Step 3 : การตั้งค่าการเปิด-ปิดแชท

การตั้งค่าเปิดแชท : เมื่อไม่ต้องการแสดงข้อความอ่านแล้วบนหน้าแชท

  1. เลื่อนเปิด “Chat
  2. แสดงผลหน้าจอฝั่ง “Omoo
  3. แสดงผลหน้าจอฝั่ง “ลูกค้า

การตั้งค่าการปิดแชท : เมื่อต้องการแสดงข้อความอ่านแล้วบนหน้าแชท

  1. เลื่อนปิด “Chat
  1. แสดงผลหน้าจอฝั่ง “Omoo
  1. แสดงผลหน้าจอฝั่ง “ลูกค้า
EN