การตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว

เนื้อหา

รายละเอียดวิธีการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

 1. กดปุ่ม “ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว” ที่มุมล่างซ้ายมือ
 1. แสดงรายการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวให้เลือก

การตั้งค่าสถานะ

การตั้งค่าสถานะคือ การตั้งค่าสถานะผู้ใช้งาน

ประกอบด้วย 3 สถานะ

 1. ออนไลน์ หมายถึง ผู้ใช้งานอยุ่ในระบบ สามารถตอบการสนทนาได้
 1. ไม่ว่าง หมายถึง ผู้ใช้งานติดภาระกิจ ไม่สามารถตอบการสนทนาได้
 1. ออฟไลน์ หมายถึง ผู้ใช้งานออกจากระบบ ไม่สามารถตอบการสนทนาได้ในขณะนี้

ทำเครื่องหมายว่าออฟไลน์โดยอัตโนมัติ

หมายถึง กรณีที่ท่านออกจากระบบ Omoo ให้ระบบแสดงเครื่องหมายเพื่อบอกว่าท่านผู้ใช้งานอยู่ในสถานะออฟไลน์

 1. กดปุ่ม “ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว” ที่มุมล่างซ้ายมือ
 1. เลื่อนแถบ “เปิด” ที่แถบทำเครื่องหมายว่าออฟไลน์โดยอัตโนมัติ

การสลับบัญชี

สำหรับท่าน ที่มีบัญชีผู้ใช้กับ Omoo มากกว่า 1 บัญชี

รายละเอียด  วิธีการสลับบัญชี

 1. กดปุ่ม “ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว” ที่มุมล่างซ้ายมือ
 1. กดปุ่ม “สลับบัญชี
 1. แสดง “บัญชีผู้ใชั” ขึ้นอยู่กับจำนวนบัญชีผู้ใช้ที่เปิดบริการกับ Omoo
 1. เลือก “บัญชีผู้ใช้” ที่ต้องการสลับ

เพื่อแสดงบัญชีผู้ใช้งานที่ต้องการ

คีย์ลัด

คีย์ลัด  หมายถึง แป้นหรือชุดของแป้นที่ให้ทางเลือกอื่นในการทำบางสิ่งบางอย่างที่โดยปกติแล้วจะใช้เมาส์

 1. กดปุ่ม “ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว” ที่มุมล่างซ้ายมือ
 1. กดปุ่ม “คีย์ลัด
 1. แสดง Popup “คีย์ลัด” ที่สามารถใช้งานได้ในระบบ Omoo ขึ้นมาแสดง

ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว

ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว  ท่านผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว ดังนี้

 1. กดปุ่ม “ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว” ที่มุมล่างซ้ายมือ
 1. กดปุ่ม “ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว
 1. แสดงหน้าจอ “ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวที่สามารถตั้งค่าได้ ประกอบด้วย

 1. ตั้งค่า “รูปโปรไฟล์
 1. ปุ่ม “ลบรูปอวตาร์
 1. ช่อง “ชื่อเต็ม
 1. ช่อง “ชื่อที่ใช้แสดง
 1. ช่อง “อีเมล์
 1. ปุ่ม “อัปเดตข้อมูลส่วนตัว

การตั้งค่า “รูปโปรไฟล์

 1. กดปุ่ม “เลือกไฟล์
 1. แสดง Popup “รูปภาพบนคอมฯ
 1. เลือก “รูปภาพ” ที่ต้องการ
 1. กดปุ่ม “Open” 

รูปภาพที่อับโหลด จะแสดงรูปตัวอย่างบนหน้าจอ

 1. กดปุ่ม “อัปเดตข้อมูลส่วนตัว
 1. แสดงตัวอย่าง “รูปโปรไฟล์” บนปุ่มตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว

การลบ “รูปโปรไฟล์

 1. กดปุ่ม “ลบรูปอวาตาร์

ระบบจะลบรูปโปรไฟล์ ออกจากหน้าจอตั้งค่า

 1. กดปุ่ม “อัปเดตข้อมูลส่วนตัว
 1. รูปโปรไฟล์” บนปุ่มตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวจะถูกลบออกไป โดยแสดงเป็นค่าเริ่มต้น

ตั้งค่า “ชื่อเต็ม

 1. แก้ไขข้อมูลช่อง “ชื่อเต็ม
 1. กดปุ่ม “อัปเดตข้อมูลส่วนตัว
 1. ตัวอย่าง “รูปโปรไฟล์” บนปุ่มตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว แสดงเป็นค่าเริ่มต้น

ตัวย่อของค่าเริ่มต้น มาจากตัวอักษรตัวเลขของชื่อเต็ม

ตั้งค่า “ชื่อที่ใช้แสดง

 1. แก้ไขข้อมูลช่อง “ชื่อที่ใช้แสดง
 1. กดปุ่ม “อัปเดตข้อมูลส่วนตัว

คีย์ลัดสำหรับส่งข้อความ

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่า “คีย์ลัดสำหรับส่งข้อความ” ได้ดังนี้

คีย์ลัดสำหรับส่งข้อความ มีให้เลือกใช้งานได้ตามถัด มี 2 รูปแบบคือ

 1. คีย์ลัด “Enter
 1. คีย์ลัด “Cmd/Ctrl+Enter” (ค่าเริ่มต้น)

เปลี่ยนรหัสผ่าน

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

 1. กรอก “รหัสผ่านปัจจุบัน
 1. กรอก “รหัสผ่านใหม่

กําหนดความยาวตัวอักษร 8-16 ตัว

ประกอบด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และอักขระพิเศษ ( ( ) { } _ + | ~ = # ? ! @ $ % ^ & * – , . 

 1. กรอก “ยืนยันรหัสผ่านใหม่” ให้ตรงกัน
 1. กดปุ่ม “เปลี่ยนรหัสผ่าน

เสียงแจ้งเตือน

เสียงแจ้งเตือน หมายถึง เปิดใช้เสียงแจ้งเตือนในแดชบอร์ดเมื่อมีข้อความหรือบทสนทนาใหม่

เหตุการณ์ที่ต้องการแจ้งเตือน :

 1. เลือก “ไม่มี

ไม่มีการตั้งค่าเสียงแจ้งเตือน

 1. เลือก “การสนทนาที่ได้รับมอบหมาย

เสียงแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความการสนทนาที่ได้รับมอบหมาย

 1. เลือก “การสนทนาทั้งหมด

เสียงแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความการสนทนาทั้งหมด

เสียงแจ้งเตือน : เลือกได้ 2 เสียง คือ

 1. เลือก “Ding
 1. เลือก “Bell

เงื่อนไขการแจ้งเตือน : สามารถเลือกเงื่อนไขเพียง 1 เงื่อนไข

 1. เลือก “ส่งการแจ้งเตือนด้วยเสียงเฉพาะเมื่อหน้าต่างเบราว์เซอร์ไม่ทำงาน
 1. เลือก “ส่งการแจ้งเตือนทุกๆ 30 วินาทีจนกว่าสนทนาที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดจะถูกอ่าน

การแจ้งเตือนทางอีเมล

การแจ้งเตือนทางอีเมล เมื่อเกิดการกระทำใดๆ ที่ตรงกับเงื่อนไขที่เลือก ระบบ Omoo จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปที่ E-mail ผู้ใช้งาน

สามารถเลือกได้หลายเงื่อนไข :

 1. ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีการสร้างบทสนทนาใหม่
 1. ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีการสนทนาที่ฉันได้รับมอบหมาย
 1. ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อฉันถูกกล่าวถึงในการสนทนา
 1. ส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีข้อความใหม่ในการสนทนาที่ฉันได้รับมอบหมาย
 1. ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีการสร้างข้อความใหม่ในการสนทนาที่เข้าร่วม

การแจ้งเตือนแบบพุช

การแจ้งเตือนแบบพุช เมื่อเกิดการกระทำใดๆ ที่ตรงกับเงื่อนไขที่เลือก ระบบ Omoo จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปที่กระดิ่งแจ้งเตือน (Notification) 

สามารถเลือกได้หลายเงื่อนไข :

 1. ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อมีการสนทนาใหม่
 1. ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อมีการสนทนาที่ฉันได้รับมอบหมาย
 1. ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อฉันถูกกล่าวถึงในการสนทนา
 1. ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อมีข้อความใหม่ในการสนทนาที่ฉันได้รับมอบหมาย
 1. ส่งการแจ้งเตือนแบบพุชเมื่อมีข้อความใหม่ถูกสร้างขึ้นในการสนทนาที่เข้าร่วม

การแสดงผลการแจ้งเตือน :

 1. กด “กระดิ่ง” แจ้งเตือน ที่มุมล่างซ้ายมือ
 1. แสดง Popup “การแจ้งเตือนที่ยังไม่ได้อ่าน”
 1. แสดงรายละเอียดการแจ้งเตือน
 1. กดอ่าน “ข้อความ” ในรายการแจ้งเตือน

ระบบแสดงหน้าจอแชท ของรายการแจ้งเตือนที่เลือก ขึ้นมาแสดง

EN