การตั้งค่าบัญชีส่วนตัวเป็นบัญชีธุรกิจ

เนื้อหา

ขั้นตอนที่ 1ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บไซต์

Step 1 :  ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ 

 1. เข้า www.instagram.com 
 • ล็อคอินด้วยบัญชีงาน
 • หรือล็อคอินเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook

ขั้นตอนที่ 2ตั้งค่าบัญชีธุรกิจ

Step 1: เมื่อล็อกเข้าสู่ระบบสำเร็จ :

 1. เลือก “เพิ่มเติม”
 1. เลือก “การตั้งค่า”

Step 2 : ขั้นตอนการตั้งค่าบัญชีธุรกิจ

 1. เลือก “ประเภทบัญชีและเครื่องมือ

2.  เลือก “เปลี่ยนไปใช้บัญชีมืออาชีพ

3.  เลือก “Industries
4.  เลือก ”ถัดไป

Step 3: ตั้งค่าหมวดหมู่ของบัญชี

 1. เลือก “ถัดไป
 1. เลือก 

แสดงหมวดหมู่บนโปรไฟล์

 1. ค้นหา “หมวดหมู่” ที่ต้องการ
 1. เลือก ”เรียบร้อย

Note :  “อย่าใช้ข้อมูลติดต่อของฉัน” สามารถอนุญาตให้ใช้ข้อมูลหรือไม่ก็ได้ 

Step 4: กรอกข้อมูลบัญชี

 1. เลือก 

แสดงหมวดหมู่บนโปรไฟล์

 1. กรอก “ข้อมูลธุรกิจที่แสดง

ต่อสาธารณะ” ที่ต้องการ

 • อีเมล์ (ถ้ามี)
 • เบอร์โทรศัพท์ จำเป็น
 • ที่อยู่ (ถ้ามี)
 • เมือง (ถ้ามี) 
 • รหัสไปรษณีย์ (ถ้ามี)
 1. เลือก ”บันทึก
 1. เลือก “เรียบร้อย
EN