การเชื่อมต่อบัญชีธุรกิจกับ Page Facebook

เนื้อหา

แสดงวิธีการเชื่อมต่อบัญชีธุรกิจกับ Page Facebook

Step 1: เชื่อมต่อกับเพจ Facebook

ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ส่วนตัว ให้เป็นบัญชีธุรกิจก่อน จากนั้นให้ดำเนินการ :

  1. เลือก “เชื่อมต่อกับเพจ Facebook
  1. เลือก “ดำเนินการต่อ

Step 2: ยืนยันการเชื่อมต่อบัญชี

ยืนยันการเชื่อมต่อบัญชี Instagram กับ Page Facebook

  1. เลือก “เข้าสู่ระบบ Facebook
  1. เลือก “ดำเนินการต่อ

Step 3: ยืนยันการเข้าถึงบัญชี Facebook

ยืนยันการเข้าถึงบัญชี Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับ Page Facebook

  1. เลือก “ดำเนินการต่อด้วยบัญชีของคุณ
  1. เลือก “เพจที่ต้องการเชื่อมต่อ
  1. เลือก “เชื่อมต่อ

Step 4: แสดงการเข้าถึงบัญชี Facebook

แสดงการเข้าถึงบัญชี Facebook เพื่อเชื่อมต่อกับ Page Facebook สำเร็จ

  1. แสดงข้อความแจ้งเตือน “การเชื่อมต่อสำเร็จ
EN