การแก้ไขข้อมูลพนักงานในบัญชีผู้ใช้

เนื้อหา

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลพนักงานในระบบ โดยขั้นตอนแก้ไขข้อมูลพนักงาน มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า เพื่อแก้ไขข้อมูลพนักงาน

  1. เลือก “การตั้งค่า
  1. เลือก “พนักงาน
  1. เลือก “แก้ไข

ขั้นตอนที่ 2 การแก้ไขข้อมูลพนักงาน

  1. กรอกชื่อ “ชื่อพนักงาน
  1. เลือกประเภทของ “พนักงาน

(พนักงาน/ผู้ดูแล สามารถแก้ไขได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับจำนวน license ที่ซื้อไว้เท่านั้น)

  1. เลือก “สถานะ

(ออนไลน์/ไม่ว่าง/ออฟไลน์ เพื่อการมอบหมายงานให้กับพนักงาน)

  1. กดปุ่ม “แก้ไขพนักงาน

เพื่อยืนยันการแก้ไขพนักงาน

  1. กดปุ่ม “ยกเลิก

เพื่อยกเลิกการเพิ่มพนักงาน

  1. กดปุ่ม “รีเซ็ตรหัสผ่าน

ระบบส่งอีเมลพร้อมลิงก์ยืนยันเพื่อเข้าแก้ไขรหัสผ่าน

EN