สร้าง/แก้ไข/ลบ ทีมในบัญชีผู้ใช้

เนื้อหา

     Omoo ช่วยให้ท่านสามารถจัดกลุ่มให้กับพนักงานตามความรับผิดชอบที่พวกเขาได้รับ โดยพนักงานหนึ่งคน สามารถเข้าร่วมได้หลายทีม มอบหมายการสนทนาให้กับทีมเมื่อต้องทำงานร่วมกัน

การสร้างทีม

การสร้างทีมทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. สร้างทีมจากเมนูการตั้งค่า
 2. สร้างทีมจากเมนูการสนทนา

การเพิ่มทีมใหม่จากเมนูการตั้งค่า

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเพิ่มทีม โดยขั้นตอนเพิ่มทีม มีดังนี้

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “ทีม
 1. เลือก “สร้างทีมใหม่

การเพิ่มทีมใหม่จากเมนูการสนทนา

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการเพิ่มทีม โดยขั้นตอนเพิ่มทีม มีดังนี้

 1. เลือก “Conversation
 1. เลื่อนหน้าจอ “ทีม
 1. กดเลือก “สร้างทีมใหม่

ขั้นตอนที่ 1 การกรอกข้อมูลทีม

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “สร้างทีมใหม่” ระบบแสดงหน้าจอสร้างทีมใหม่ขึ้นมาแสดง โดยต้องกรอกข้อมูล ดังนี้

 1. กรอก “ชื่อทีม
 1. กรอกรายละเอียด “คำอธิบายทีม”
 1. ปิด-เปิด “ใช้การมอบหมายงานอัตโนมัติสำหรับทีมนี้
 1. กดปุ่ม “สร้างทีม

ขั้นตอนที่ 2 เพิ่มพนักงานในทีม

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลทีม และกดปุ่ม “สร้างทีม” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มพนักงานเข้าทีม

 1. เลือก Check box “เลือกพนักงานเข้าทีม
 1. กดปุ่ม “เพิ่มพนักงาน”

ขั้นตอนที่ 3 เพิ่มพนักงานในทีมเสร็จสิ้น และการใช้งานทีม

เมื่อผู้ใช้งานเพิ่มพนักงานในทีมเรียบร้อยแล้ว

 1. ระบบแจ้ง เพิ่มทีมสำเร็จ
 1. กดปุ่ม “เสร็จสิ้น
 1. ชื่อ “ทีม” ที่ถูกสร้างขึ้นมาแสดง

แสดงตัวอย่างการใช้งานทีมบนหน้าจอการสนทนา

การแก้ไขทีม

ขั้นตอนที่ 1 การแก้ไขทีม

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลทีมในระบบ โดยขั้นตอนแก้ไขทีม มีดังนี้

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “ทีม
 1. เลือก “แก้ไขทีม

ขั้นตอนที่ 2 การกรอกข้อมูลทีม

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “แก้ไขทีม” ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขทีมขึ้นมาแสดง โดยสามารถแก้ไขข้อมูล ดังนี้

 1. กรอก “ชื่อทีม
 1. กรอกรายละเอียด “คำอธิบายทีม”
 1. ปิด-เปิด “ใช้การมอบหมายงานอัตโนมัติสำหรับทีมนี้
 1. กดปุ่ม “อัปเดตทีม

ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขพนักงานในทีม

เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “แก้ไขทีม” ระบบแสดงหน้าจอแก้ไขพนักงาน

 1. เลือก Check box “เลือกพนักงาน
 1. กดปุ่ม “อัปเดตพนักงานในทีม”

ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขพนักงานในทีมเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ใช้งานเพิ่มพนักงานในทีมเรียบร้อยแล้ว

 1. ระบบแจ้ง แก้ไขทีมสำเร็จ
 1. กดปุ่ม “เสร็จสิ้น
 1. ชื่อ “ทีม” ที่ถูกแก้ไขขึ้นมาแสดง

การลบทีม

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการลบทีม

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการลบทีมในระบบ โดยขั้นตอนลบทีม มีดังนี้

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “ทีม
 1. เลือก “ลบทีม

ขั้นตอนที่ 2 การลบทีม

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะเป็นผู้ที่มีสิทธิในการลบทีมในระบบ โดยขั้นตอนลบทีม มีดังนี้

 1. กดปุ่ม “ลบ” ทีมชื่อ “test
 1. แสดง Popup แจ้งยืนยันการลบขึ้นมาแสดง
 1. กดปุ่ม “ลบ test

ระบบลบทีม test ออกจากระบบ

 1. กดปุ่ม “ยกเลิก

ปิดหน้าจอ Popup แจ้งเตือนการลบทีมออก

EN