สร้าง/แก้ไข/ลบ พนักงานในกล่องข้อความ

เนื้อหา

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่ม/แก้ไข/ลบ พน้กงานออกจากกล่องข้อความ บางกล่องข้อความเท่านั้น ท่านสามารถตั้งค่าพนักงานลงในกล่องข้อความได้ โดยท่านสามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

การเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่าพนักงานในกล่องข้อความ

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “กล่องข้อความ
 1. เลือก“ตั้งค่า”กล่องข้อความ

การเพิ่มพนักงานในกล่องข้อความ

แสดงขั้นตอนการเพิ่มพนักงานในกล่องข้อความ ดังนี้

 1. เลือก “แถบความร่วมมือ
 2. เลือกเพิ่ม “พนักงาน” สำหรับกล่องสนทนานี้
 3. กดปุ่ม “อัพเดท”

เพียงเท่านี้ ท่านก็เพิ่มพนักงานในกล่องข้อความที่ต้องการได้สำเร็จ

การแก้ไขพนักงานในกล่องข้อความ

แสดงขั้นตอนการแก้ไขพนักงานในกล่องข้อความ ดังนี้

 1. เลือก “แถบความร่วมมือ
 2. กดปุ่ม “X” บนชื่อพนักงานที่ต้องการนำออกจากกล่องข้อความ
 3. คลิกพื้นที่ว่าง เพื่อเลือกเพิ่ม “พนักงาน” สำหรับกล่องสนทนานี้
 4. กดปุ่ม “อัพเดท”

การลบพนักงานในกล่องข้อความ

แสดงขั้นตอนการแก้ไขพนักงานในกล่องข้อความ ดังนี้

 1. เลือก “แถบความร่วมมือ
 2. กดปุ่ม “X” บนชื่อพนักงานที่ต้องการนำออกจากกล่องข้อความ
 3. กดปุ่ม “อัพเดท”
EN