การกรองสถานะการสนทนา

การกรองสถานะการสนทนา ผู้ใช้งานสามารถกรองการสนทนาด้วยสถานะการสนทนา เพื่อค้นหาการสนทนาที่ท่านต้องการได้ง่าย ๆ ดังนี้ สถานะ สถานะหมายถึง สถานะการสนทนาของลูกค้า เมื่่อต้องการกรองสถานะการสนทนาของลูกค้า ประกอบด้วย Order by Order byหมายถึง การเรียงข้อมูลการสนทนาที่ต้องการให้แสดงผล กรณีต้องการให้ระบบแสดงการเรียงรายการสนทนาที่ท่านต้องการ ท่านสามารถกำหนดให้ระบบ Omoo เรียงการสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ ประกอบด้วย ตัวอย่าง : การกรองสถานะการสนทนา กรณีตัวอย่าง  ต้องการดูข้อมูลที่มีสถานะ “กำลังร้องขอ” โดยให้เรียงรายการสนทนาตาม “Priority”

การกรองการสนทนา

การกรองการสนทนาผู้ใช้งานสามารถกรองการสนทนา เพื่อค้นหาการสนทนาที่ท่านต้องการได้ง่าย ๆ ดังนี้ วิธีการกรองการสนทนา ท่านสามารถเลือกเงื่อนไขการกรองการสนทนาได้โดยสามารถเลือกขั้นต่ำ 1 เงื่อนไข หรือเลือกหลายเงื่อนไขซ้อนกันได้” เงื่อนไขการกรองการสนทนา เงื่อนไขการกรองการสนทนาแสดงเงื่อนไขการกรองการสนทนาทั้งหมดที่ระบบ Omoo มีให้ท่านเลือก การกรองการสนทนา แบ่งหมวดหมู่เงื่อนไขการกรองออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ตัวกรองมาตรฐาน ตัวกรองมาตรฐานคือ เงื่อนไขเริ่มต้นที่ระบบ Omoo มีให้ท่านเลือกเพื่อกรองข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ประกอบด้วย หมายถึง สถานะการสนทนา เช่น เปิด, เสร็จสิ้น, กำลังร้องขอ, หลับ หรือทั้งหมด เลือกชื่อผู้ดูแลการสนทนาที่ต้องการกรอง เลือกกล่องข้อความที่ต้องการกรอง เลือกทีม กรอกข้อความที่ต้องการกรองการสนทนา เลือกป้ายกำกับ ตัวกรองเพิ่มเติม ตัวกรองเพิ่มเติมคือ เงื่อนไขการกรองข้อมูลเพิ่มเติมจากค่ามาตรฐานที่กำหนด ดังนี้ ประกอบด้วย ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ กรอกชื่อประเทศที่ต้องการ กรอก URL link แอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง แอตทริบิวต์ที่กำหนดเองการกรองข้อมูลด้วยแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง เกิดจาก Omoo เปิดให้ท่านผู้ใช้งานสามารถสร้างแอตทริบิวต์ที่ต้องการเพิ่มเองได้ […]

ตั้งค่าสถานะการสนทนาตามเงื่อนไข

ตั้งค่าสถานะการสนทนาตามเงื่อนไข การเปลี่ยนสถานะการสนทนาแบบเลือกเงื่อนไข  สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ ประกอบด้วย แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน” ประกอบด้วย แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน” จนกว่าการตอบกลับถัดไป Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน” หมายถึง การสนทนานี้จะถูกปิด (พักการสนทนา) จนกว่าจะมีข้อความใหม่ จนถึงหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน” หมายถึง การสนทนานี้จะถูกปิด (พักการสนทนา) จนกว่าจะถึงหนึ่งชั่วโมง หลังจากกดเปลี่ยนสถานะการสนทนา จนกว่าพรุ่งนี้ Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง เมื่อเงื่อนไขตรงกับที่กำหนด แสดงการทำงานเมนู “แจ้งเตือน” หมายถึง  การสนทนานี้จะถูกปิด (พักการสนทนา) จนกว่าจะเปลี่ยนวันเป็นวันถัดไป จนกว่าสัปดาห์หน้า Note : สถานะการสนทนาจะเปลี่ยนเป็น “เปิดการสนทนา” อีกครั้ง […]

เปลี่ยนสถานะการสนทนา

เปลี่ยนสถานะการสนทนา การเปลี่ยนสถานะการสนทนา  เมื่อการสนทนาสิ้นสุด หรือท่านต้องการซ่อนหน้าการสนทนาที่ต้องการ โดย

ส่งประวัติแชทการสนทนา

ส่งประวัติแชทการสนทนา การส่งประว้ติแชท  เมื่อมีผู้ร้องขอการส่งประวัติการสนทนา Omoo สามารถทำได้ง่าย ๆ โดย ประกอบด้วย เพื่อส่งประวัติการแชทไปตามวิธีการส่งที่เลือก เมื่อต้องการยกเลิกการส่งประวัติการแชท

ปิดการแจ้งเตือน

ปิดการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนาที่ต้องการ การปิดการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนาที่ต้องการ  ผู้ใช้งานสามารถเลือกปิดข้อความแจ้งเตือนที่จะส่งไปยัง Notification สำหรับการสนทนาที่ต้องการได้

การใช้งาน แอตทริบิวท์การติดต่อ

แอตทริบิวท์การติดต่อ รายละเอียด  การเรียกใช้งานแอตทริบิวต์การติดต่อ ตัวอย่าง แอตทริบิวต์การติดต่อ “อายุ” 3.  กดเลือก “อายุ”  4.  แสดง “อายุ” ตามที่เงื่อนไขที่กำหนด 5.  กรอก “อายุ” ที่ต้องการ จากนั้นกดเครื่องหมายถูก6.  ตัวอย่าง เมื่อบันทึกค่าแอตทริบิวต์การติดต่อ ตัวอย่าง ลบแอตทริบิวต์การติดต่อ “อายุ”

การใช้งาน แอตทริบิวท์การสนทนา

แอตทริบิวท์การสนทนา รายละเอียด  การเรียกใช้งานแอตทริบิวต์การสนทนา Note : หากต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา อ้างอิงคู่มือการเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา ตัวอย่าง แอตทริบิวต์การสนทนา “Payment type” Note : หากต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา อ้างอิงคู่มือการเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา 3.  กดเลือก “Payment_Type”  4.  แสดงค่า “Payment_Type” ตามเงื่อนไขที่กำหนด 5.  เลือกค่า “Payment_Type” ที่ต้องการ6.  EX. เมื่อเลือกค่าแอตทริบิวต์การสนทนา Note : หากต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา อ้างอิงคู่มือการเพิ่มแอตทริบิวต์การสนทนา ตัวอย่าง ลบแอตทริบิวต์การสนทนา “Payment type”

การใช้งาน ชุดการทำงานสำเร็จรูป

ชุดการทำงานสำเร็จรูป รายละเอียด  การเรียกใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป การขอดู Step การทำงานของชุดการทำงานสำเร็จรูป Note : หากต้องการเพิ่มชุดการทำงานสำเร็จรูป อ้างอิงคู่มือการเพิ่มชุดการทำงานสำเร็จรูป ตัวอย่าง ชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับ” การเรียกใช้งานชุดการทำงานสำเร็จรูป ตัวอย่าง ชุดการทำงานสำเร็จรูป “ต้อนรับ”

EN