การตรวจสอบการจองของลูกค้า

เนื้อหา

การตรวจสอบการจองคิวของลูกค้าหน้า Booking Management

Booking Management คือ หน้าจอการดูข้อมูลการจองที่เกิดขึ้น ท่านสามารถเลือกดูตามวันที่ บริการ หรือชื่อลูกค้าได้  โดยทั่วไป Booking Management จะแยกการแสถงผลเป็น 5 แถบ ประกอบด้วย

 1. แถบ “Today

แสดงผลรายการการจองคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในวันปัจจุบัน

 1. แถบ “Upcoming

แสดงผลการจองคิวที่ยังไม่ถึงวันเข้ารับบริการทั้งหมด

 1. แถบ “No-show

แสดงผลรายการจองคิวของลูกค้า ที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการและไม่ถูกกด “Receive service

 1. แถบ “Cancelled

แสดงผลรายการจองคิวที่ถูกยกเลิกการจอง

 1. แถบ “Past

แสดงผลรายการจองคิวสำหรับลูกค้าและเป็นรายการที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการ

แถบ Today

แถบ Today คือ แสดงรายการจองคิวลูกค้าที่เข้ารับบริการในวันปัจจุบัน

 1. เมื่อกด “Booking Management” เข้ามา ในครั้งแรก
 1. กดแถบ “Today” แสดงรายการจองคิวของวันที่ปัจจุบันขึ้นมาแสดงเป็นค่าเริ่มต้น

แสดงผลสูงสุด 10 รายการ/หน้า

เรียงจากเก่า-ใหม่

 1. เลือก “Time Range” เพื่อขอดูช่วงเวลาในวันปัจจุบัน
 1. กดเลือก “Service” สามารถเลือกบริการที่ต้องการได้
 1. กรอกข้อมูลช่อง “Customer Name” เพื่อค้นหารายชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหา

แถบ Upcoming

แถบ Upcoming คือ แสดงผลการจองคิวที่ยังไม่ถึงวันที่เข้ารับบริการทั้งหมด

 1. กดแถบ “Upcoming” ระบบแสดงรายการจองทั้งหมด

แสดงผลสูงสุด 10 รายการ/หน้า

เรียงจากเก่า-ใหม่

 1. เลือก “Date Range” สามารถเลือกวันที่จองคิวตามช่วงวันที่ต้องการได้
 1. กดเลือก “Service” สามารถเลือกบริการที่ต้องการได้
 1. กรอกข้อมูลช่อง “Customer Name” เพื่อค้นหารายชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหา

แถบ No-show

แถบ No-show คือ แสดงผลการจองคิวของลูกค้า ที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการและไม่ถูกกด “Receive service”

 1. กดแถบ “No-show” ระบบแสดงรายการจองที่ลูกค้าไม่เข้ารับบริการ

แสดงผลสูงสุด 10 รายการ/หน้า

เรียงจากเก่า-ใหม่

 1. เลือก “Date Range” สามารถเลือกวันที่จองคิวตามช่วงวันที่ต้องการได้
 1. กดเลือก “Service” สามารถเลือกบริการที่ต้องการได้
 1. กรอกข้อมูลช่อง “Customer Name” เพื่อค้นหารายชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหา

แถบ Cancelled

แถบ Cancelled คือ แสดงผลการจองคิวที่ถูกยกเลิกการจอง

 1. กดแถบ “Cancelled” ระบบแสดงรายการที่ถูกยกเลิกการจอง

แสดงผลสูงสุด 10 รายการ/หน้า

เรียงจากเก่า-ใหม่

 1. เลือก “Date Range” สามารถเลือกวันที่จองคิวตามช่วงวันที่ต้องการได้
 1. กดเลือก “Service” สามารถเลือกบริการที่ต้องการได้
 1. กรอกข้อมูลช่อง “Customer Name” เพื่อค้นหารายชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหา

แถบ Past

แถบ Past คือ แสดงผลรายการจองคิวสำหรับลูกค้าและเป็นรายการที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการ

 1. กดแถบ “Past” แสดงผลรายการจองคิวสำหรับลูกค้าและเป็นรายการที่เลยกำหนดการเข้ารับบริการ

แสดงผลสูงสุด 10 รายการ/หน้า

เรียงจากเก่า-ใหม่

 1. เลือก “Date Range” สามารถเลือกวันที่จองคิวตามช่วงวันที่ต้องการได้
 1. กดเลือก “Service” สามารถเลือกบริการที่ต้องการได้
 1. กรอกข้อมูลช่อง “Customer Name” เพื่อค้นหารายชื่อลูกค้าที่ต้องการค้นหา

การตรวจสอบการจองคิวของลูกค้าหน้าปฏิทินการจอง (Booking Calendar)

ปฏิทินแสดงการจองคิว โดยระบบจะใช้สีแทนค่าบริการต่างๆ ของท่านในแต่ละช่วงเวลาที่ลูกค้าทำการจองคิวเข้ามา และสามารถเลือกรูปแบบปฏิทิน Calendar หรือ Agenda ได้โดยสามารถเลือกแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

รูปแบบปฏิทิน [Calendar]

 1. ท่านสามารถเลือกดูปฏิทินได้ หลายมุมมองด้วยกัน ประกอบด้วย
 • กดปุ่ม “Day”  เมื่อต้องการดูปฎิทินแบบรายวัน
 • กดปุ่ม “Week”  เมื่อต้องการดูปฎิทินแบบรายสัปดาห์ (ค่าเริ่มต้น)
 • กดปุ่ม “Month”  เมื่อต้องการดูปฎิทินแบบรายเดือน
 1. ท่านสามารถเลื่อนดูปฏิทินตามต้องการได้ง่ายๆ เพียง
  • กดปุ่ม “Today” เพื่อดูปฏิทินช่วงวันปัจจุบัน
  • กดปุ่ม “Prev” เพื่อดูปฏิทินย้อนหลัง
  • กดปุ่ม “Next” เพื่อดูปฏิทินล่วงหน้า
 2. แสดงรายชื่อบริการทั้งหมด

รูปแบบปฏิทิน [Agenda]

 1. ท่านสามารถเลือกดูปฏิทินได้ หลายมุมมองด้วยกัน ประกอบด้วย
 • กดปุ่ม “Day”  เมื่อต้องการดูปฎิทินแบบรายวัน
 • กดปุ่ม “Week”  เมื่อต้องการดูปฎิทินแบบรายสัปดาห์ (ค่าเริ่มต้น)
 • กดปุ่ม “Month”  เมื่อต้องการดูปฎิทินแบบรายเดือน
 1. ท่านสามารถเลื่อนดูปฏิทินตามต้องการได้ง่ายๆ เพียง
  • กดปุ่ม “Today” เพื่อดูปฏิทินช่วงวันปัจจุบัน
  • กดปุ่ม “Prev” เพื่อดูปฏิทินย้อนหลัง
  • กดปุ่ม “Next” เพื่อดูปฏิทินล่วงหน้า
 2. แสดงรายชื่อบริการทั้งหมด
TH