การตั้งค่ากล่องข้อความ Telegram

เนื้อหา

ขั้นตอนการตั้งค่ากล่องข้อความ

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “กล่องข้อความ
 1. เลือก “ตั้งค่า”กล่องข้อความ

แถบตั้งค่า

แสดงการตั้งค่ากล่องข้อความ

 1. เลือก “รูปของช่อง
 1. ช่อง “ชื่อกล่องข้อความ
 1. เลือก ปิด – เปิด “เปิดข้อความต้อนรับ” 
 1. เลือก ปิด – เปิด “เปิดการใช้งาน CSAT” 

(CSAT หมายถึง แบบสอบถามความพีงพอใจลูกค้า หลังจากเสร็จสิ้นการสนทนา)

 1. ปุ่ม “อัพเดท” 

เมื่อตั้งค่ากล่องข้อความเรียบร้อยแล้ว

แถบการร่วมมือ

การเพิ่มพนักงาน

 1. เลือกเพิ่ม “พนักงาน” สำหรับกล่องสนทนานี้
 1. กดปุ่ม “อัพเดท”

มอบหมายงานอัตโนมัติ

 1. เลือก ปิด-เปิด“การมอบหมายงานอัตโนมัติ” 
 1. กรอกจำนวน “การแจกงานอัตโนมัติ
 1. กดปุ่ม “อัพเดท” 

แถบเวลาทำการ

การตั้งค่าเวลาทำการ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ

 1. แบบปิด (ค่าเริ่มต้น)  การตั้งค่าเวลาทำการ
 1. แบบเปิด การตั้งค่าเวลาทำการ

แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบปิด

 1. คลิกเลือก “ปิด” ให้เป็นค่าว่าง เพื่อปิด

การตั้งค่าวัน-เวลาทำการ ในการให้บริการ

สำหรับกล่องข้อความนี้

 1. กดปุ่ม “อัปเดทเวลาทำการ”

เมื่อตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว

TH