การตั้งค่ากล่องข้อความ Website

เนื้อหา

การเข้าสู่หน้าจอตั้งค่ากล่องข้อความ

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “กล่องข้อความ
 1. เลือก “ตั้งค่า”กล่องข้อความ

แถบการตั้งค่า

แสดงการตั้งค่ากล่องข้อความ

 1. เลือก “รูปของช่อง
 1. ช่อง “ชื่อเว็บไซต์
 1. ช่อง “โดเมนเว็บไซต์
 1. ช่อง “ข้อความยินดีต้อนรับส่วนหัว
 1. ช่อง  “ข้อความยินดีต้อนรับส่วนล่าง

6. กดเลือก “สีของวิตเจ็ต” ที่ต้องการ

7. เลือก ปิด – เปิด “ข้อความต้อนรับ” 

ระบบจะส่งข้อความต้อนรับอัตโนมัติเมื่อได้รับข้อความใหม่

8. เลือก “ตั้งเวลาตอบกลับ

  โดยมีตัวเลือกดังนี้ 

 • ในไม่กี่นาที
 • ในไม่กี่ชั่วโมง
 • ภายในวัน

9. เลือก ปิด – เปิด “กล่องรวมอีเมล

10. เลือก ปิด – เปิด “เปิดการใช้งาน CSAT”

CSAT หมายถึง แบบสอบถามความพีงพอใจลูกค้าหลังจากเสร็จสิ้นการสนทนา

11. เลือก ปิด – เปิด “รับข้อความหลังจากจบการสนทนา”

เมื่อทำการกดเสร็จสิ้นการสนทนา อนุญาตให้ลูกค้าส่งข้อความหลังจากจบการสนทนาแล้ว

12. เลือก ปิด – เปิด “เปิดให้มีการสนทนาต่อทางอีเมล

การสนทนาจะสามารถดำเนินการต่อผ่านทางอีเมลได้ หากลูกค้าให้อีเมลไว้

13. เลือก “ฟีเจอร์” ที่ต้องการ

 • แสดงตัวเลือกไฟล์ใน widget
 • แสดงตัวเลือกอีโมจิใน widget
 • ยินยอมให้ผู้ใช้จบบทสนทนาจาก widget
 • ใช้ชื่อกล่องจดหมายและอวาตาร์สำหรับ Bot

14. กดปุ่ม “อัพเดท

แถบการร่วมมือ

ตั้งค่าการเพิ่มพนักงาน

 1. เลือกเพิ่ม “พนักงาน” สำหรับกล่องสนทนานี้
 1. กดปุ่ม “อัพเดท”

ตั้งค่าการมอบหมายงานอัตโนมัติ

 1. เลือก ปิด-เปิด“การมอบหมายงานอัตโนมัติ” 
 1. กรอกจำนวน “การแจกงานอัตโนมัติ
 1. กดปุ่ม “อัพเดท” 

แถบเวลาทำการ

แสดงการตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการ

การตั้งค่าเวลาทำการ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ

 1. แบบปิด การตั้งค่าเวลาทำการ
 1. แบบเปิด การตั้งค่าเวลาทำการ ค่าเริ่มต้น

แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบปิด

 1. คลิกเลือก “ปิด” ให้เป็นค่าว่าง

เพื่อปิดการตั้งค่าวัน-เวลาทำการ ในการให้บริการสำหรับกล่องข้อความนี้

 1. กดปุ่ม “อัปเดทเวลาทำการ”

เมื่อตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว

แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบเปิด

 1. คลิกเลือก เปิด” 

เมื่อต้องการตั้งค่าวัน-เวลา การให้บริการสำหรับกล่องข้อความนี้

 1. กรอก “ข้อความที่ต้องการแสดงนอกเวลาทำการ”
 1. “ตั้งค่าโซน” เวลาทำการ
 1. เลือก “วัน-ช่วงเวลา” ทำการที่พร้อมให้บริการ
 1. เลือก “อัปเดทเวลาทำการ”

แถบแบบสอบถามก่อนเข้าบทสนทนา

แสดงการตั้งค่าแบบสอบถามก่อนเริ่มการสนทนา

การใช้งานแบบสอบถามก่อนเริ่มแชท การตั้งค่าเวลาทำการ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ

 1. แบบปิด (ค่าเริ่มต้น) การใช้งานแบบสอบถามก่อนเริ่มแชท
 1. แบบเปิด การใช้งานแบบสอบถามก่อนเริ่มแชท

แสดงตัวอย่างการใช้งานแบบสอบถามก่อนเริ่มแชท “แบบปิด

 1. เลือก “ไม่ เพื่อปิดการใช้งานแบบสอบถามก่อนเริ่มแชท
 2. กดปุ่ม “Update Pre Chat Form Setting

เมื่อตั้งค่าการใช้งานแบบสอบถามก่อนเริ่มแชทเรียบร้อยแล้ว

แสดงตัวอย่างการใช้งานแบบสอบถามก่อนเริ่มแชท “แบบเปิด

 1. เลือก “ใช่ เพื่อเปิดการใช้งานแบบสอบถามก่อนเริ่มแชท
 1. กรอก”ข้อความสำหรับแบบสอบถามก่อนเริ่มแชท”
 1. เลือก “ฟิลด์” ที่ต้องการให้ กรอกแบบสอบถาม

การเลือกฟิลด์ที่ต้องการ จะต้องสร้างฟิลด์ ในเมนูแอทริบิวต์ Contact

 1. กดปุ่ม “Update Pre Chat Form Setting

เมื่อตั้งค่าการใช้งานแบบสอบถามก่อนเริ่มแชทเรียบร้อยแล้ว

แถบเครื่องมื่อสร้าง Widget

การแก้ไขเครื่องมือสร้าง Widget

 1. เลือก “รูปของ Website”
 1. ช่อง  “ชื่อเว็บไซต์”
 1. ช่อง “ข้อความต้อนรับส่วนหัว”
 1. ช่อง “ข้อความยินดีต้อนรับส่วนล่าง”
 1. เลือก “ตั้งเวลาตอบกลับ

ประกอบด้วย

 • ในไม่กี่นาที
 • ในไม่กี่ชั่วโมง
 • ภายในวัน

6. กดเลือก “สีของวิตเจ็ต” ที่ต้องการ

7. กดเลือก “ตำแหน่งของวิดเจ็ต

8.  กดเลือก “ประเภทของวิตเจ็ต”

9.  หัวข้อในวิดเจ็ต

10.  กดปุ่ม “บันทึกการตั้งค่าวิดเจ็ต

เมื่อแก้ไขเครื่องมือสร้าง Widget เรียบร้อยแล้ว

ตัวอย่าง แสดงการ Preview แบบค่าเริ่มต้น

เมื่อทำการแก้ไขข้อมูล ระบบจะแสดงการ Preview แบบค่าเริ่มต้น

ตัวอย่าง แสดงการ Preview แบบ Chat

เมื่อทำการแก้ไขข้อมูล ระบบจะแสดงการ Preview แบบ Chat

ภาพแสดงการ Preview แบบ Script

เมื่อทำการแก้ไขข้อมูล ระบบจะแสดงการ Preview แบบ Script ซึ่งสามารถนำ Script ที่ได้นำไปไว้ใน Domain ที่ต้องการ

TH