การสร้างบริการใหม่ (Service Management)

เนื้อหา

การสร้างบริการใหม่ เพื่อเปิดให้ลูกค้าสามารถเข้ามาจองคิวเพื่อเข้ารับบริการ ตามวันที่ และเวลาที่ลูกค้าต้องการได้

การสร้างบริการใหม่

 1. เลือก “Bookings
 1. เลือก “Service Management
 1. กดปุ่ม “New
 1. แสดงผลหน้าจอ “สร้างบริการใหม่

การกรอกข้อมูล

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล  เพื่อสร้างบริการใหม่

 1. กรอก “Title” : โปรแกรมตรวจสุขภาพสุนัข
 1. กรอก “URL: https://booking.omoo.co” : health-check-program

หมายถึง Service name แนะนำให้ใช้เป็นภาษาอังกฤษ

 1. กรอก “Description” : จองคิวเพื่อเข้ารับบริการตรวจสุขภาพสำหรับสุนัข
 1. กรอกระยะเวลาที่ให้บริการต่อครั้ง “Length” : 15 นาที
 1. กดปุ่ม “Color” : สีเขียว Color no. 139b07
 1. กดปุ่ม “Continue

เพื่อบันทึกบริการใหม่

การตั้งค่าบริการใหม่

ตัวอย่างการตั้งค่าบริการใหม่ เมื่อท่านสร้างบริการใหม่ขึ้นมา ท่านสามารถตั้งค่าบริการต่าง ๆ เพิ่มเติมต่าง ๆ ดังนี้

แถบ Event Setup

 1. แสดงรายละเอียดบริการภาพรวมทั้งหมดที่สร้าง

ประกอบด้วย

 • Title
 • Description
 • URL
 • Duration
 • Color
 1. ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลเพื่อตั้งค่าบริการใหม่ได้ โดยเมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “Save

Ex.  แก้ไข Duration = 60 นาที

แถบ Availability

แถบ Availability : การตั้งค่าเวลาทำการ

 1. แสดงรายละเอียดเวลาทำการของบริการ

กรณีที่ ท่านสร้าง Availability มากกว่า 1 รายการ ระบบอนุญาตให้ท่านเลือก Availability ได้

2. กรณีที่ต้องการแก้ไข Availability ท่านสามารถแก้ไข โดย กดปุ่ม “Edit availability

แถบ Limits

แถบ Limits : การตั้งค่าความถี่ในการให้บริการ

กำหนด

 • ให้สามารถจองคิวได้ 2 คิว/ช่วงเวลาที่เลือก
 • รองรับ 11 คิว/วัน

การตั้งค่า :

 1. เลื่อนเปิด “Limit booking frequency
 1. เลือก “2” เลือก “Per Time
 1. เลือก “11” เลือก “Per Day
 2. กดปุ่ม “Save

แถบ Advanced

แถบ Advanced :  กำหนดการป้อนข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่การจองจะได้รับการยืนยัน

กำหนด :

 • กำหนดชื่อ Event = ข้อมูลสัตว์เลี้ยง
 • additional Inputs
  • น้ำหนักสัตว์เลี้ยง
  • ชื่อ-นามสกุล เจ้าของสัตว์เลี้ยง
  • เบอร์ติดต่อ

การตั้งค่า :

 1. กรอก “Event Name” : ข้อมูลสัตว์เลี้ยง
 1. เลื่อนเปิด “Additional Inputs
 2. แสดงหน้าจอ “Add new custom input field

การตั้งค่า : น้ำหนักสัตว์เลี้ยง

 1. Input Type : “Number
 1. Label :  “น้ำหนักสัตว์เลี้ยง
 1. คลิกเลือก : “Is required
 1. กดปุ่ม “Save
 2. แสดงตัวอย่างหน้าจอเมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ

การตั้งค่า : ชื่อ-นามสกุล เจ้าของสัตว์เลี้ยง

 1. กดปุ่ม “Add an Input
 1. Input Type : “Text
 1. Label :  “ชื่อ-นามสกุล เจ้าของสัตว์เลี้ยง
 1. คลิกเลือก : “Is required
 2. กดปุ่ม “Save

การตั้งค่า : เบอร์ติดต่อ

 1. กดปุ่ม “Add an Input
 1. Input Type : “Phone Number
 1. Label :  “เบอร์ติดต่อ
 1. คลิกเลือก : “Is required
 2. กดปุ่ม “Save

แสดงตัวอย่างหน้าจอเมื่อบันทึกเงื่อนไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว

เมื่อกรอกข้อมูลครบตามเงื่อนไขที่ต้องการ

 1. ให้กดปุ่ม “Save” เพื่อบันทึกการสร้าง และแก้ไขข้อมูล

เพียงเท่านี้บริการจองคิวของท่านก็พร้อมให้บริการลูกค้าเรียบร้อยแล้วค่ะ !!!

TH