การเชื่อมต่อกล่องข้อความ ช่องทาง Website

เนื้อหา

กล่องข้อความ

     ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์/Facebook/LINE OA/Telegram กับ Omoo เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้วเรียกว่า “กล่องข้อความ” โดยผู้ใช้งานสามารถมีกล่องข้อความได้ไม่จำกัด ในบัญชี Omoo ของท่าน

     โดยคลิกที่ “เพิ่มกล่องข้อความ” เพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์/Facebook/LINE OA/Telegram 

     เมื่อเชื่อต่อกล่องข้อความแล้ว  ที่หน้าจอ “แดชบอร์ด” ท่านสามารถดูสถิติการสนทนาทั้งหมด จากกล่องข้อความทั้งหมดของท่านในที่เดียวและตอบกลับได้ในแท็บ “การสนทนา

     ท่านยังสามารถดูการสนทนาเฉพาะสำหรับกล่องข้อความได้ โดยคลิกที่ชื่อกล่องข้อความด้านซ้ายของหน้าจอ

ท่านสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อกล่องข้อความ ได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. เพิ่มกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า
 2. เพิ่มกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา

ขั้นตอนที่ 1  วิธีการเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความ

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “กล่องข้อความ
 1. เลือก “เพิ่มกล่องข้อความ

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา

 1. เลือก “การสนทนา
 1. ให้สังเกตคำว่า “กล่องข้อความ
 1. เลือก “เพิ่มกล่องข้อความ

ขั้นตอนที่ 2  เลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ Website กับ Omoo

การเลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ

การเลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ

 1. ระบบแสดงหน้าจอ “เลือกช่องทาง
 1. เลือกช่องทาง “Website

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลเพื่อสร้างกล่องข้อความ

รายละเอียดกล่องข้อความ

 1. กรอกชื่อเว็บไซต์ 
 1. กรอกโดเมนเว็บไซต์ 
 1. สีของวิดเจ็ต
 1. ข้อความยินดีต้อนรับส่วนหัว
 1. ข้อความยินดีต้อนรับส่วนล่าง
 1. ตั้งค่าปิด – เปิดข้อความต้อนรับ 
 1. ปุ่ม “สร้างกล่องข้อความ

ชื่อเว็บไซต์

รายละเอียด : กรอกชื่อเว็บไซต์ 

 1. สามารถกำหนดเลือกกรอกตัวอักษร ประกอบด้วย :
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ
  • ตัวเลข
  • ตัวอย่าง : omoo

โดเมนเว็บไซต์

รายละเอียด : กรอกโดเมนเว็บไซต์

 1. กรอกโดเมนเว็บไซต์
  • ตัวอย่าง : https://app.omoo.co

สีของวิตเจ็ต

รายละเอียด : กำหนดสีของวิตเจ็ต

 1. สีของวิตเจ็ต : กำหนด “สีน้ำเงิน” เป็นค่าเริ่มต้น จะเปลี่ยนสีของวิตเจ็ตหรือไม่ก็ได้

ข้อความยินดีต้อนรับส่วนหัว

รายละเอียด : กรอกข้อความยินดีต้อนรับส่วนหัว

 1. สามารถกำหนดเลือกกรอกตัวอักษร ประกอบด้วย
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ 
  • ตัวเลข

ข้อความยินดีต้อนรับส่วนล่าง

รายละเอียด : กรอกข้อความยินดีต้อนรับส่วนล่าง

 1. สามารถกำหนดเลือกกรอกตัวอักษร ประกอบด้วย
  • ภาษาไทย
  • ภาษาอังกฤษ 
  • ตัวเลข

ปิด-เปิดข้อความต้อนรับ

รายละเอียด :  ปิด-เปิดข้อความต้อนรับ และสร้างข้อความต้อนรับเมื่อได้รับข้อความใหม่

 1. เปิดข้อความต้อนรับ : เลือก “เปิด”
 1. ข้อความต้อนรับ :  สามารถกำหนดเลือกกรอกตัวอักษร ประกอบด้วย :
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • ตัวเลข
 • อักขระพิเศษ .
 • อิโมจิ

สร้างกล่องข้อความ

รายละเอียด : เมื่อกรอกข้อมูลกล่องข้อความ Website ที่ต้องการเชื่อมต่อครบ
1. กดปุ่ม “สร้างกล่องข้อความ” เพื่อสร้างกล่องข้อความใหม่

ขั้นตอนที่ 4  เพิ่มพนักงาน

รายละเอียด : แสดงขั้นตอนการเพิ่มพนักงาน

 1. พนักงาน : เลือก “พนักงาน ที่ต้องการ
 1. กดปุ่ม “เพิ่มพนักงาน

ขั้นตอนที่ 5  เชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo และ Website

สร้างกล่องข้อความสำเร็จ

รายละเอียด : เมื่อกรอกข้อมูลเพื่อสร้างกล่องข้อความสำเร็จ :

 1. ปุ่ม “คัดลอก” โค้ด
 1. ปุ่ม “ตั่งค่าเพิ่มเติม”  ระบบจะไปที่หน้าตั้งค่ากล่องข้อความ
 1. ปุ่ม “พาฉันไปที่นั่น”  ระบบจะแสดงหน้าจอ chat center

คัดลอกโค้ด บน Omoo

รายละเอียด : คัดลอกโค้ดบน Omoo เพื่อนำไปแปะบน Website 

 1. กดปุ่ม “คัดลอก” โค้ด นำไปแปะไว้ที่  :
  • โดเมนของเว็บไซต์
 1. ตัวอย่างการนำโค้ด ไปแปะบนเว็บไซต์ ดูตัวอย่างได้ตามภาคผนวก

แสดงตัวอย่างกล่องข้อความ Website เมื่อเชื่อมต่อกับ Omoo สำเร็จ

TH