การเชื่อมต่อกล่องข้อความ ช่องทาง Telegram

เนื้อหา

ข้อแนะนำก่อนการเชื่อมต่อกล่องข้อความบน Telegram

รายละเอียด

 1. สร้าง AI Chatbot “BotFather” เพื่อนำข้อมูล bot token
 1. เชื่อมต่อกล่องข้อความบน Telegram กับ Omoo

สร้าง AI Chatbot “BotFather” จาก Telegram

Step 1: ผู้ใช้งานต้องดาวน์โหลด Telegram บน PC  หรือ Application จากนั้นให้ดำเนินการ :

 1. เข้าสู่ link: https://telegram.me/BotFather  เพื่อเริ่มการใช้งาน BotFather สำหรับ Chatbot
 1. เลือก “START” 

Step 2: สร้าง Chatbot :

 1. พิมพ์คำสั่ง  /newbot ในกล่องข้อความ 

สำหรับสร้าง Chatbot

 1. พิมพ์ชื่อของ Chatbot  เช่น omoo chatbot

Step 3 : ตั้งชื่อ username สร้าง Chatbot :

 1. BotFather จะให้ตั้งชื่อ username ของตัว Chatbot เมื่อสักครู่ โดยการกำหนด
  • username จำเป็นไม่ซ้ำกับคนอื่น
  • ต้องลงท้ายด้วยคำว่า bot เสมอ 
  • ตัวอย่าง : cuppobot 
 1. เมื่อเสร็จสิ้น BotFather จะส่ง Token เพื่อใช้ในการเข้าถึง API ของบอท

วิธีการเข้าสู่หน้าจอเพิ่มกล่องข้อความ

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า

เลือก “การตั้งค่า

 1. เลือก “กล่องข้อความ
 1. เลือก “เพิ่มกล่องข้อความ

การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา

 1. เลือก “การสนทนา
 1. ให้สังเกตคำว่า “กล่องข้อความ
 1. เลือก “เพิ่มกล่องข้อความ

เลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ Telegram บน Omoo

 1. ระบบแสดงหน้าจอ “เลือกช่องทาง
 2. เลือกช่องทาง “Telegram

สร้างกล่องข้อความ

รายละเอียด : ตั้งค่า Bot Token ที่ได้จาก Telegram BotFather

 1. เมื่อคัดลอก “Bot token” มาจาก Telegram
 1. ช่อง Bot Token : วาง “Bot token
 1. กด “สร้างช่องทาง Telegram”

เพิ่มพนักงาน

 1. เลือก “พนักงาน ที่ต้องการ
 1. กดปุ่ม “เพิ่มพนักงาน

เชื่อมต่อกล่องข้อความ OMOO และ Telegram

รายละเอียด : เมื่อกรอกข้อมูลเพื่อสร้างกล่องข้อความสำเร็จ

 1. กดปุ่ม “ตั่งค่าเพิ่มเติม”  ระบบจะไปที่หน้าตั้งค่ากล่องข้อความ
 1. กดปุ่ม “พาฉันไปที่นั่น” ระบบจะแสดงหน้าจอ chat center

แสดงตัวอย่างกล่องข้อความ Telegram เมื่อเชื่อมต่อกับ OMOO สำเร็จ

TH