ส่ง Link ให้ลูกค้าจองเข้ารับบริการด้วยตนเอง

เนื้อหา

ท่านผู้ใช้งานสามารถส่ง Link ให้ลูกค้าจองเข้ารับบริการด้วยตนเองได้ง่าย ๆ โดยท่านสามารถเข้าสู่หน้าจอการสนทนา และเลือกรายการสนทนาที่ต้องการ หรือสามารถทำตามขั้นตอนตามตัวอย่างด้านล่าง

การเข้าสู่หน้าจอการสนทนา

หน้าจอการสนทนา  เมื่อต้องการอ่านข้อความการสนทนาหรือต้องการส่ง Link การจอง

  1. กดเลือก “ข้อความการสนทนา” ของลูกค้าที่ต้องการ
  1. ระบบแสดง “รายละเอียดการสนทนา” ของลูกค้า (ค่าเริ่มต้น)

การส่ง Link การจองให้ลูกค้า

การส่ง Link การจองให้ลูกค้าเพื่อจองคิวการใช้บริการด้วยตัวเอง สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

Note : ปุ่มการจองนี้ ผู้ใช้งานจะต้องเปิดใช้บริการระบบ Booking กับ Omoo ถึงสามารถใช้งานได้

  1. กดปุ่ม “Booking
  1. แสดง “รายการบริการ” ทั้งหมดที่มีการสร้างไว้ในระบบ
  1. กดเลือก “บริการ” ที่ต้องการ

ระบบแสดงลิงค์ Booking ที่ช่องตอบกลับการสนทนา

  1. กดปุ่ม “ส่ง

เพื่อส่งข้อความตอบกลับการสนทนา

TH