เชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน Wix

เนื้อหา

แสดงขั้นตอนการเชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo บน Wix

Step 1 : แสดงวิธีการวาง code chatwoot widget บน Wix

เพื่อเชื่อมต่อกล่องข้อความ Omoo

NOTE :  

 • หากเป็นแพ็คเกจฟรีไม่สามารถ วางโค้ด widget 
 • อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจากเว็บไซต์ https://help.readyplanet.com/17307124/wix
 1. loging เข้าระบบเว็บไซต์ ไปที่ Manage & Edit Site 
 1. ไปที่เมนู Tracking & Analytics  คลิก + New Tool 

เลือก </> Custom  

 1. วางโค้ด ที่ช่อง ” Paste The code snippet here”
  • หัวข้อ Add Code to Pages 
  • เลือก “Load code on each new Page”
  • หัวข้อ place code in เลือก “Body – start
 1. หลังจากนั้น กดปุ่ม “Apply
TH