การลบช่องทาง

เนื้อหา

การลบกล่องข้อความ

รายละเอียด การลบกล่องข้อความ

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “กล่องข้อความ
 1. เลือก“ลบ”กล่องข้อความ

แสดงตัวอย่างการลบกล่องข้อความ

 1. กดปุ่ม “ลบ” กล่องข้อความชื่อ “test2
 1. แสดง Popup แจ้งยืนยันการลบกล่องข้อความขึ้นมาแสดง
 1. กรอกข้อความ “test2
 1. กดปุ่ม “เอาเลย test2
  เพื่อยืนยัน ลบกล่องข้อความ test2 ออกจาก Omoo
 1. กดปุ่ม “ไม่อะเก็บไว้ test2
  เพื่อยกเลิก การลบกล่องข้อความออกจาก Omoo
TH