การตั้งค่าช่องทางเพจ Facebook (Messenger)

เนื้อหา

ขั้นตอนการตั้งค่ากล่องข้อความ

 1. เลือก “การตั้งค่า
 1. เลือก “กล่องข้อความ
 1. เลือก “ตั้งค่า”กล่องข้อความ

แถบตั้งค่า

แถบตั้งค่า แสดงการตั้งค่ากล่องข้อความ

 1. เลือก “รูปของช่อง
 1. ช่อง “ชื่อกล่องข้อความ
 1. เลือก ปิด – เปิด “เปิดข้อความต้อนรับ” 
 1. เลือก ปิด – เปิด “เปิดการใช้งาน CSAT” 
  (CSAT หมายถึง แบบสอบถามความพีงพอใจลูกค้า หลังจากเสร็จสิ้นการสนทนา)
 1. กดปุ่ม “อัพเดท” 
  เมื่อตั้งค่ากล่องข้อความเรียบร้อยแล้ว
 1. กดปุ่ม “Continue with Facebook” 
  เพื่อเชื่อมต่อกับ Facebook กรณี การเชื่อมต่อหมดอายุต้องขอสิทธิ์ การเชื่อมต่อกับ Facebook ใหม่อีกครั้ง

กรณี การเชื่อมต่อ Facebook หมดอายุ

การเชื่อมต่อ Facebook จะมีอายุ 90 วัน จากนั้นจะหมดอายุการเชื่อมต่อ ท่านต้องขอสิทธิ์เพื่อเชื่อมต่อกับ Facebook อีกครั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. กดปุ่ม “Continue with Facebook” 
 2. เข้าสู่หน้าจอล็อกอินบนเว็บไซต์ Facebook เพื่อดำเนินการเชื่อมต่อกับ Facebook อีกครั้ง

แถบการร่วมมือ

แสดงการเพิ่มพนักงาน

 1. เลือกเพิ่ม “พนักงาน” สำหรับกล่องสนทนานี้
 1. กดปุ่ม “อัพเดท”

แสดงการมอบหมายงานอัตโนมัติ

 1. เลือก ปิด-เปิด“การมอบหมายงานอัตโนมัติ” 
 1. กรอกจำนวน “การแจกงานอัตโนมัติ
 1. กดปุ่ม “อัพเดท” 

แถบเวลาทำการ

แสดงการตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการ

การตั้งค่าเวลาทำการ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ

 1. แบบปิด (ค่าเริ่มต้น)  การตั้งค่าเวลาทำการ
 1. แบบเปิด การตั้งค่าเวลาทำการ

แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบปิด

 1. คลิกเลือก “ปิด” ให้เป็นค่าว่าง เพื่อปิด
  การตั้งค่าวัน-เวลาทำการ ในการให้บริการสำหรับกล่องข้อความนี้
 2. กดปุ่ม “อัปเดทเวลาทำการ”
  เมื่อตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว

แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบเปิด

 1. คลิกเลือก เปิด” 
  เมื่อต้องการตั้งค่าวัน-เวลา การให้บริการสำหรับกล่องข้อความนี้
 2. กรอก “ข้อความที่ต้องการแสดงนอกเวลาทำการ”
 1. “ตั้งค่าโซน” เวลาทำการ
 1. เลือก “วัน-ช่วงเวลา” ทำการที่พร้อมให้บริการ
 1. กดปุ่ม “อัปเดทเวลาทำการ”
  เมื่อตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว
TH