การตั้งค่ากล่องข้อความ Telegram

ขั้นตอนการตั้งค่ากล่องข้อความ แถบตั้งค่า แสดงการตั้งค่ากล่องข้อความ (CSAT หมายถึง แบบสอบถามความพีงพอใจลูกค้า หลังจากเสร็จสิ้นการสนทนา) เมื่อตั้งค่ากล่องข้อความเรียบร้อยแล้ว แถบการร่วมมือ การเพิ่มพนักงาน มอบหมายงานอัตโนมัติ แถบเวลาทำการ การตั้งค่าเวลาทำการ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบปิด” การตั้งค่าวัน-เวลาทำการ ในการให้บริการ สำหรับกล่องข้อความนี้ เมื่อตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการเรียบร้อยแล้ว

การเชื่อมต่อช่องทาง Telegram

ข้อแนะนำก่อนการเชื่อมต่อกล่องข้อความบน Telegram รายละเอียด สร้าง AI Chatbot “BotFather” จาก Telegram Step 1: ผู้ใช้งานต้องดาวน์โหลด Telegram บน PC  หรือ Application จากนั้นให้ดำเนินการ : Step 2: สร้าง Chatbot : สำหรับสร้าง Chatbot Step 3 : ตั้งชื่อ username สร้าง Chatbot : วิธีการเข้าสู่หน้าจอเพิ่มกล่องข้อความ การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า เลือก “การตั้งค่า” การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา เลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ Telegram บน Omoo สร้างกล่องข้อความ รายละเอียด : ตั้งค่า Bot Token ที่ได้จาก Telegram BotFather เพิ่มพนักงาน เชื่อมต่อกล่องข้อความ OMOO […]

แนะนำฟีเจอร์ เงื่อนไขอัตโนมัติ

ระบบเงื่อนไขอัตโนมัติ หรือ Automation      ช่วยให้คุณไม่ต้องทำงานเดิมซ้ำๆ คุณสามารถใช้เงื่อนไขอัตโนมัติทำได้หลายอย่าง เช่น การเพิ่มป้ายกำกับ และมอบหมายงานให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมโฟกัสกับงานที่เหมาะสมและลดเวลาที่ใช้ในการทำงานที่คุณต้องคลิกเอง วิธีการเข้าสู่หน้าจอสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ แสดงหน้ารายละเอียดเงื่อนไขอัตโนมัติทั้งหมดที่มีในระบบ กรณียังไม่เคยสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ จะเป็นหน้าว่างพร้อมแสดงข้อความ “ไม่พบเงื่อนไขอัตโนมัติ”  เมื่อต้องการสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ สร้างเงื่อนไขอัตโนมัติ มีชุดรูปแบบข้อความ  ให้เลือก 3 รูปแบบ คือ หรือ Action หมายถึงการสร้างเงื่อนไขอัตโนมัติที่ต้องการ โดยต้องกำหนดเงื่อนไขที่ต้องการ  หรือ Card Message หมายถึงการสร้างรูปแบบการ์ดข้อความโดยระบบรองรับการสร้างการ์ดสูงสุด 10 ใบต่อ 1 คำสั่ง หรือ Quick Reply หมายถึงการสร้างรูปแบบข้อความตอบกลับด่วน โดยระบบรองรับการสร้างข้อความสูงสุด 10 ข้อความต่อ 1 คำสั่ง ตัวอย่าง การตั้งค่าและหน้าจอการแสดงผล การกระทำ (Action) การตั้งค่าการกระทำ (Action) Action ที่แสดงบน Omoo การแสดงผล Action บน LINE […]

แนะนำฟีเจอร์ แอททิบิวต์ที่กำหนด

แอตทริบิวต์  คืออะไร? แอตทริบิวต์ (Attribute) เป็นข้อมูลที่แสดงลักษณะของเอนทิตี้ ตัวอย่างเช่น  แอตทริบิวต์ของเอนทิตี้ “รายชื่อผู้ติดต่อ” ของระบบ Omoo ประกอบด้วย กรณีผู้ใช้งานต้องการเพิ่มแอตทริบิวต์ของแอนทิตี้ “รายชื่อผู้ติดต่อ” นอกเหนือจากที่ระบบ Omoo มีให้ ผู้ใช้งานสามารถสร้างแอตทริบิวต์เพิ่มได้ง่ายๆ โดยสามารถสร้างแอตทริบิวต์ที่กำหนดเอง ตามขั้นตอนการเพิ่มแอตทริบิวต์กำหนดเองในบทถัดไป แอตทริบิวต์การสนทนา การเพิ่มแอตทริบิวต์ผู้ติดต่อ   เมื่อผู้ใช้งานกดปุ่ม “เพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง” ระบบแสดงหน้าจอเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง โดยข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก ประกอบด้วย รองรับภาษาไทย/อังกฤษ ระบบแสดงให้อัตโนมัติ อ้างอิงจากช่อง “แสดงรายชื่อ” สามารถแก้ไขได้ แต่คีย์จะต้องไม่ซ้ำ ประกอบด้วย Text, Number, Link, Date, List, Checkbox เพื่อยืนยันการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง เพื่อยกเลิกการเพิ่มแอตทริบิวต์แบบกำหนดเอง แอตทริบิวต์รายชื่อผู้ติดต่อ ระบบกำหนด Conversation เป็นค่าเริ่มต้น รองรับภาษาไทย/อังกฤษ ระบบแสดงให้อัตโนมัติ อ้างอิงจากช่อง “แสดงรายชื่อ” สามารถแก้ไขได้ แต่คีย์จะต้องไม่ซ้ำ ประกอบด้วย Text, Number, […]

การเชื่อมต่อช่องทาง Instagram

ข้อแนะนำก่อนการเชื่อมต่อกล่องข้อความบน Instagram รายละเอียด กล่องข้อความ      ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์/Facebook/LINE OA/Telegram กับ Omoo เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้วเรียกว่า “กล่องข้อความ” โดยผู้ใช้งานสามารถมีกล่องข้อความได้ไม่จำกัด ในบัญชี Omoo ของท่าน      โดยคลิกที่ “เพิ่มกล่องข้อความ” เพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์/Facebook/LINE OA/Telegram       เมื่อเชื่อต่อกล่องข้อความแล้ว  ที่หน้าจอ “แดชบอร์ด” ท่านสามารถดูสถิติการสนทนาทั้งหมด จากกล่องข้อความทั้งหมดของท่านในที่เดียวและตอบกลับได้ในแท็บ “การสนทนา“      ท่านยังสามารถดูการสนทนาเฉพาะสำหรับกล่องข้อความได้ โดยคลิกที่ชื่อกล่องข้อความด้านซ้ายของหน้าจอ ท่านสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อกล่องข้อความ ได้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีการเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความ การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา เลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ การเลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ สร้างกล่องข้อความ Step 1 : การสร้างกล่องข้อความ Messenger Step 1 : การสร้างกล่องข้อความ Messenger Step 2 : ล็อกอินเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ Facebook Step […]

การตั้งค่าช่องทางเพจ Facebook (Messenger)

ขั้นตอนการตั้งค่ากล่องข้อความ แถบตั้งค่า แถบตั้งค่า แสดงการตั้งค่ากล่องข้อความ กรณี การเชื่อมต่อ Facebook หมดอายุ การเชื่อมต่อ Facebook จะมีอายุ 90 วัน จากนั้นจะหมดอายุการเชื่อมต่อ ท่านต้องขอสิทธิ์เพื่อเชื่อมต่อกับ Facebook อีกครั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้ แถบการร่วมมือ แสดงการเพิ่มพนักงาน แสดงการมอบหมายงานอัตโนมัติ แถบเวลาทำการ แสดงการตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการ การตั้งค่าเวลาทำการ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบปิด” แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบเปิด”

การเชื่อมต่อช่องทางเพจ Facebook (Messenger)

กล่องข้อความ      ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์/Facebook/LINE OA/Telegram กับ Omoo เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้วเรียกว่า “กล่องข้อความ” โดยผู้ใช้งานสามารถมีกล่องข้อความได้ไม่จำกัด ในบัญชี Omoo ของท่าน      โดยคลิกที่ “เพิ่มกล่องข้อความ” เพื่อเชื่อมต่อเว็บไซต์/Facebook/LINE OA/Telegram       เมื่อเชื่อต่อกล่องข้อความแล้ว  ที่หน้าจอ “แดชบอร์ด” ท่านสามารถดูสถิติการสนทนาทั้งหมด จากกล่องข้อความทั้งหมดของท่านในที่เดียวและตอบกลับได้ในแท็บ “การสนทนา“      ท่านยังสามารถดูการสนทนาเฉพาะสำหรับกล่องข้อความได้ โดยคลิกที่ชื่อกล่องข้อความด้านซ้ายของหน้าจอ ท่านสามารถเข้าถึงการเชื่อมต่อกล่องข้อความ ได้ 2 วิธี ดังนี้ เงื่อนไขการเชื่อมต่อ Page Facebook ผู้เชื่อมต่อจะต้องมีสถานะใน Facebook เป็น แอดมิน (Administrator) และต้องมีบทบาทเป็น Admin ใน Omoo วิธีการเข้าสู่หน้าจอเพิ่มกล่องข้อความ การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการตั้งค่า การเข้าสู่หน้าจอกล่องข้อความจากเมนูการสนทนา เลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ ขั้นตอนการเลือกช่องทางการเชื่อมต่อกล่องข้อความ สร้างกล่องข้อความ การเชื่อมต่อกล่องข้อความ  Messenger กับ Omoo Step 1 : การสร้างกล่องข้อความ Messenger Step […]

การลบช่องทาง

การลบกล่องข้อความ รายละเอียด การลบกล่องข้อความ แสดงตัวอย่างการลบกล่องข้อความ

การตั้งค่าช่องทาง LINE OA

ขั้นตอนการตั้งค่ากล่องข้อความ แถบตั้งค่า แถบตั้งค่า แสดงการตั้งค่ากล่องข้อความ แถบการร่วมมือ แถบการร่วมมือ  แสดงการเพิ่มพนักงาน แถบการร่วมมือ  แสดงการมอบหมายงานอัตโนมัติ กดปุ่ม “อัพเดท” แถบเวลาทำการ แถบเวลาทำการ  แสดงการตั้งค่าความพร้อมในการให้บริการ การตั้งค่าเวลาทำการ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ แถบเวลาทำการ  แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบปิด”  แถบเวลาทำการ แสดงตัวอย่างการตั้งค่าเวลาทำการ “แบบเปิด” แถบตั้งค่า แถบตั้งค่า แสดงการตั้งค่า Webhook URL

การเปิดสิทธิแอดมิน Messaging API บน LINE Developer

เมื่อท่านต้องการเปิดสิทธิแอดมิน ให้ทีมงาน Omoo เข้าไปช่วยเหลือในการเชื่อมต่อกล่องข้อความ LINE OA ต้องทำอย่างไรบ้าง Ex. ต้องการเปิดสิทธิแอดมิน LINE OA : Omelet Training : Channel ID = 2001136163 กดเลือก LINE Developers กดเลือก Console จะพบกับหน้า Providers หลัก ให้เลือก Providers ที่เชื่อมต่อ จากตัวอย่าง Provider = Developer Almond Channel name = Omelet Trainging ตรวจสอบว่า Channel ID ระหว่าง LINE OA และ LINE Developer จะต้องตรงกัน กดปุ่ม Invite by email

EN